ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διάφορα

Διάφορα (21)

Ένταξη των αποφοίτων της ΣΕΜΦΕ στο ΤΕΕ

 

Από τις 23/02/2019, με απόφαση της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), οι διπλωματούχοι της ΣΕΜΦΕ, απέκτησαν το δικαίωμα να εγγράφονται ως μέλη στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.


Στη συνέχεια, στη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ στις 5/10/2019, αποφασίστηκε, με μεγάλη πλειοψηφία, η προσωρινή ένταξη των Διπλωματούχων της ΣΕΜΦΕ στην κύρια ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, με ρητή  αναφορά της Αντιπροσωπείας, ότι σε 12 μήνες το αργότερο, ή με την συμπλήρωση της εγγραφής στο ΤΕΕ 100 τουλάχιστον Διπλωματούχων της ΣΕΜΦΕ (οποιοσδήποτε όρος ικανοποιηθεί πρώτος), θα ενεργοποιηθούν από το ΤΕΕ οι διαδικασίες για την ίδρυση νέας κύριας ειδικότητας που θα αφορά τους Διπλωματούχους της Σχολής ΕΜΦΕ.


Ήδη, οι απόφοιτοι της ΣΕΜΦΕ εγγράφονται στο ΤΕΕ με τον τίτλο του «Μηχανικού των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών».

Μετά την εξέλιξη αυτή, αναμένεται η εκκίνηση των διαδικασιών, με ευθύνη του ΤΕΕ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των «Μηχανικών Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών». Σε αυτή τη διαδικασία, η Σχολή είναι έτοιμη να συμβάλει, στο βαθμό που της αναλογεί, με τεκμηριωμένες προτάσεις για συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες, που υποστηρίζονται από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Σχολής.


Η εξέλιξη αυτή, επιστέγασμα υπερδεκαετούς προσπάθειας όλων των συνιστωσών της Ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΜΠ, σε συνδυασμό με:
• Το Προεδρικό Διάταγμα περί της «Επαγγελματικής κατοχύρωσης των διπλωματούχων της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» (ΠΔ 199 (ΦΕΚ Τεύχος πρώτο, Αρ. Φύλλου 226, 14 Σεπτεμβρίου 2007)
• Την τροποποίηση του Νόμου υπ’ αριθμ. 1566/1985, ΦΕΚ 167/Α, όπως υλοποιήθηκε με τα άρθρα 1 και 2 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/Α/1-8-08) για τη “Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις”, και την τροποποίηση της υπουργικής απόφασης για τον «Καθορισμό προσόντων για την επαγγελματική απασχόληση των Φυσικών Νοσοκομείων» (ΦΕΚ 280/τ.Β΄/26.5.1983), ώστε να συμπεριλαμβάνονται απόφοιτοι της ΣΕΜΦΕ, με την νέα ΥΑ (ΦΕΚ 532 B΄/23.3.2009) για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για άσκηση επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείων,

προσφέρει στους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ μια ευρεία δέσμη επιλογών ως προς τη θεσμικά κατοχυρωμένη επαγγελματική τους δραστηριοποίηση.

 

Διαβάστε περισσότερα...

Μήνυμα Κοσμήτορα Σχολής ΕΜΦΕ

Σας ενημερώνουμε ότι, κατά τη σημερινή (5/10/19) συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, αποφασίστηκε, με μεγάλη πλειοψηφία, η προσωρινή ένταξη των Διπλωματούχων της ΣΕΜΦΕ στην κύρια ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, με ρητή αναφορά της Αντιπροσωπείας, ότι σε 12 μήνες το αργότερο, ή με την συμπλήρωση της εγγραφής στο ΤΕΕ 100 τουλάχιστον Διπλωματούχων της ΣΕΜΦΕ (οποιοσδήποτε όρος πληρωθεί πρώτος), θα ενεργοποιηθούν από το ΤΕΕ οι διαδικασίες για την ίδρυση νέας κύριας ειδικότητας που θα αφορά τους Διπλωματούχους της Σχολής ΕΜΦΕ.

Η Σχολή ευχαριστεί όλες τις Διοικήσεις της Σχολής και του ΕΜΠ για τη σταθερή υποστήριξη σε αυτό το αίτημα, και τα μέλη του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας, του προεδρείου της Διοικούσας και τα μέλη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, που υποστήριξαν και ψήφισαν την ανωτέρω απόφαση.

Ευχαριστεί επίσης τη Διοίκηση του Συλλόγου Διπλωματούχων για τον αγώνα τους και τη σθεναρή προσήλωση στο στόχο της εγγραφής των Διπλωματούχων στο ΤΕΕ, καθώς και τους σπουδαστές και τα μέλη της Σχολής για την ομόθυμη στήριξη του αιτήματος, και όσους το υποστήριξαν με την παρουσία τους κατά τις σχετικές συνεδριάσεις του ΤΕΕ.

Η Διοίκηση της Σχολής καλεί όλους τους ανωτέρω συντελεστές σε συνεργασία και για τα επόμενα βήματα, σχετικά με τα χαρακτηριστικά της νέας κύριας ειδικότητας.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε.

Σ. Κουρκουλής,

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

 

Διαβάστε περισσότερα...

Διδακτορικές Σπουδές στη Σχολή Ε.Μ.Φ.Ε.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 (δηλαδή, από την εποχή του Γενικού Τμήματος και παράλληλα με τη θεσμοθέτηση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών), λειτουργεί στη Σχολή οργανωμένο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, στο πλαίσιο του οποίου έχουν εκπονηθεί περισσότερες από 260 Διδακτορικές Διατριβές. Οι Διδάκτορες της Σχολής, στην πλειοψηφία τους, συνεχίζουν την πορεία τους στον ακαδημαϊκό χώρο, διαπρέποντας σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε., στην προσπάθεια του για ενίσχυση της ερευνητικής αριστείας μέσω της κατάρτισης νέων επιστημόνων, παρουσιάζει μικρές διαφοροποιήσεις στη λειτουργία του, στους τέσσερις Τομείς της Σχολής, οι οποίες οφείλονται αποκλειστικά στη διαφορετικότητα των επιστημονικών πεδίων. Όμως, σύμφωνα πάντα με τη διεθνή ακαδημαϊκή πρακτική, ακολουθούνται κοινές προδιαγραφές ποιότητας για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, οι οποίες περιγράφονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής.

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. (pdf)

Ετήσιο υπόμνημα Υποψήφιου Διδάκτορα (pdf)

Ετήσιο υπόμνημα Υποψήφιου Διδάκτορα (docx)

Αίτηση ανανέωσης εγγραφής Υποψηφίου Διδάκτορα (pdf)

Αίτηση ανανέωσης εγγραφής Υποψηφίου Διδάκτορα (docx)

 

Πρόσκληση για νέες θέσεις Υποψήφιων Διδακτόρων

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, μπορούν να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Σχολής, αίτηση στην οποία σημειώνεται η επιστημονική περιοχή και ο αντίστοιχος Τομέας, αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής (ελληνική ή αγγλική), καθώς και ο προτεινόμενος ως επιβλέπων της Διδακτορικής Διατριβής, όπως ορίζεται στον Οδηγό Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής. Η αίτηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, πιστοποιητικό επάρκειας ξένης γλώσσας, δύο συστατικές επιστολές, προσχέδιο της Διδακτορικής Διατριβής και φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου στοιχείου ταυτοποίησης. Για τους τίτλους σπουδών της αλλοδαπής, απαιτείται αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Αιτήσεις χωρίς όλα τα παραπάνω συνοδευτικά, δεν συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν λεπτομέρειες για τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής, στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε.

Έντυπο αίτησης για νέες θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων (pdf)

Έντυπο αίτησης για νέες θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων (doc)

Διαβάστε περισσότερα...

Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών

Το πρόγραμμα της Κατεύθυνσης στοχεύει στο ν’ αποκτήσουν οι φοιτητές που θα την ακολουθήσουν αφενός ένα αυστηρό υπόβαθρο μαθηματικών γνώσεων και αφετέρου τις κατάλληλες γνώσεις, σε περιοχές των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, που θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν ιδιαίτερες δεξιότητες, απαραίτητες για την αντιμετώπιση πολύπλοκων προβλημάτων. Τα προβλήματα αυτά ανακύπτουν σε πολλές τεχνολογικές, βιομηχανικές, οικονομικές, βιοϊατρικές και άλλες παραγωγικές δραστηριότητες. Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται μέσω:

α) των 7 υποχρεωτικών μαθημάτων κορμού της Κατεύθυνσης που προσφέρονται από το 5ο μέχρι το 8ο εξάμηνο.

β) των υποχρεωτικών μαθημάτων των Ροών (4 ή 5 ανά Ροή) καθώς και της υποχρέωσης του φοιτητή να ολοκληρώσει 6 τουλάχιστον μαθήματα για την κατοχύρωση της επιλεγείσας Ροής.

γ) της υποχρεωτικής επιλογής 2 μαθημάτων από μια ειδική κατηγορία τε- χνολογικών μαθημάτων που ενισχύουν τη φυσιογνωμία του νέου επιστήμονα –μηχανικού που εκπαιδεύει η Σχολή.

δ) της ελευθερίας του φοιτητή με βάση τις ανησυχίες του να επιλέξει 8 μαθήματα.

Το σύνολο των μαθημάτων που πρέπει επιτυχώς να ολοκληρώσει ο φοιτητής για την απόκτηση του διπλώματος της Σχολής με Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών είναι 56.
 
Το εύρος γνώσεων που αποκτά ο φοιτητής της Κατεύθυνσης Μαθηματικού Εφαρμογών εξειδικεύεται ανάλογα με τη Ροή που θα ακολουθήσει ως εξής:

Ροή Ε.Α.: Εφαρμοσμένη Ανάλυση

Ροή ΣΤ.: Στατιστική

Ροή Μ. Π.: Μαθηματικά Πληροφορικής

Ροή Ε.Μ.–Υ.Π.: Εφαρμοσμένη Μηχανική-Υπολογιστική Προσομοίωση

 

Υποχρεωτικά μαθήματα των ροών της Κατεύθυνσης Μαθηματικού Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα...

Κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών

Οι φοιτητές που επιλέγουν την Κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών ακολουθούν ένα πρόγραμμα σπουδών που έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

(α) ένα ισχυρό κορμό δεκαέξι (16) συνολικά υποχρεωτικών μαθημάτων της Κατεύθυνσης, τα οποία κατανέμονται από το 5ο μέχρι και το 9ο εξάμηνο σπουδών,

(β) δύο ομάδες, των 5 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων η κάθε μία, (ανάλογα με την Ροή μαθημάτων που έχουν επιλέξει), τα οποία οδηγούν στην ειδίκευση που έχει επιλέξει ο φοιτητής, και

(γ) ένα μικρό αριθμό (4, ή 5) κατ’ επιλογήν μαθημάτων, τα οποία είναι στην ελεύθερη επιλογή των σπουδαστών.

Οι φοιτητές της Κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρμογών, κατά τη διάρκεια του 5ου εξαμήνου των σπουδών τους, παρακολουθούν ενιαίο  πρόγραμμα έξι (6) υποχρεωτικών μαθημάτων. Τα μαθήματα του 5ου εξαμήνου σπουδών αποτελούν το απαραίτητο υπόβαθρο της επιστήμης του Φυσικού (Ηλεκτρομαγνητισμός, Κβαντομηχανική, Στατιστική Φυσική, Οπτική και Εργαστήριο, Εργαστηριακή Φυσική και Γενική Χημεία), σε ένα επίπεδο απαραίτητο για να προχωρήσει κανείς στη συνέχεια προς τις Ροές ειδίκευσης. Κατά το 6ο εξάμηνο σπουδών, οι φοιτητές της Κατεύθυνσης, επιλέγουν Ροές (2 από τις 5, που περιγράφονται στη συνέχεια), μέσω των αντιστοίχων κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων. Κατά τη διάρκεια των εξαμήνων 6ο–9ο, σε συνεργασία µε τις άλλες Σχολές του Ε.Μ.Π., και στο πλαίσιο των κατάλληλων Ροών, διδάσκονται και µαθήµατα κοινά µε άλλες ειδικότητες και κατευθύνσεις που υπάρχουν στο Ε.Μ.Π.

Το πρόγραµµα αυτό δίνει στους φοιτητές τη δυνατότητα να ειδικευτούν, ήδη από τις βασικές τους σπουδές, σε τεχνολογίες αιχµής όπως Νέα Τεχνολογικά Υλικά, Λέιζερ και Οπτοηλεκτρονική, Ηλεκτρονική Φυσική, Πυρηνική Φυσική, Φυσική Υψηλών Ενεργειών, Φυσική Συµπυκνωµένης Ύλης, Εφαρµογές της Φυσικής στη Βιοϊατρική και το περιβάλλον, και Υπολογιστική και Θεωρητική Φυσική, με στόχο την ενίσχυση του ρόλου του Φυσικού Εφαρµογών στις διαδικασίες ενσωµάτωσης των νέων τεχνολογιών στις κοινωνικές και παραγωγικές ανάγκες.

Το σύνολο των μαθημάτων που πρέπει επιτυχώς να ολοκληρώσει ο φοιτητής για την απόκτηση του διπλώματος της Σχολής με Κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών είναι 56.

Οι Ροές της Κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρμογών είναι οι εξής.

Ροή Ο-Η.+Λ.: Οπτοηλεκτρονική και Λέιζερ

Ροή Π.Φ.+Σ.Σ.: Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη Σωματίδια

Ροή Π.Τ.Υ.: Προηγμένα Τεχνολογικά Υλικά

Ροή Μ.Υ.: Μηχανική των Υλικών

Ροή Υ.+Θ.Φ.: Υπολογιστική και Θεωρητική Φυσική

 

Υποχρεωτικά μαθήματα των ροών της Κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα...

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της ΣΕΜΦΕ

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που λειτουργούν στα πλαίσια της Σχολής συγκεντρώνουν κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό υποψηφιοτήτων.

Στα πλαίσια των Τομέων λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια απαιτητικοί κύκλοι Προδιδακτορικών Σπουδών.

Ο Τομέας Μαθηματικών συντονίζει τα Διατμηματικά Προγράμματα «Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες» στο οποίο συνεργάζονται οι Σχολές: Μηχανολόγων Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. και «Μαθηματική Προτυποποίηση στις Σύγχρονες Επιστήμες και την Οικονομία» στο οποίο συνεργάζονται οι Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Χημικών Μηχανικών και Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π..

Ο Τομέας Φυσικής έχει το συντονισμό των εξής δύο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων «Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές» όπου συνεργάζονται η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. και το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος, και «Μικρο-Συστήματα και Νανο-Διατάξεις» όπου συνεργάζονται οι Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. και το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος.

Ο Τομέας Μηχανικής συντονίζει το Πρόγραμμα «Εφαρμοσμένη Μηχανική» όπου συνεργάζονται οι Σχολές Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π..

Ο Τομέας Α.Κ.Ε.Δ. συνδιοργανώνει με το Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. το Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα «Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας».

Η Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. συνεργάζεται επίσης με τα εξής Μεταπτυχιακά Προγράμματα:

Ο Τομέας Μαθηματικών με τα Προγράμματα:

 • «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» (συντονίζει η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.), «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη» (συντονίζει η Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π.),
 • «Λογική και τη Θεωρία Αλγορίθμων» (συντονίζει το Μαθηματικό Τμήμα του Ε.Κ.Π.Α.).

Ο Τομέας Φυσικής με τα Προγράμματα:

 • «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών» (συντονίζει η Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.),
 • «Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική» (συντονίζει η Σχολή Ιατρική του Ε.Κ.Π.Α.).

Ο Τομέας Μηχανικής συμμετέχει στα Προγράμματα:

 • «Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Κατασκευών» (συντονίζει η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.),
 • «Υπολογιστική Μηχανική» (συντονίζει η Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.),
 • «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών» (συντονίζει η Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.),
 • «Συστήματα Αυτοματισμού» (συντονίζει η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π.),
 • «Συντήρηση Μνημείων» (συντονίζει η Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.).

Ο Τομέας Α.Κ.Ε.Δ. συμμετέχει στα Προγράμματα:

 • «Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου (συντονίζει η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π.), «Προστασία των Μνημείων» (συντονίζει η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π.).
Διαβάστε περισσότερα...

Γραμματεία

Η γραμματεία έχει σαν αρμοδιότητα την υποστήριξη σημαντικών λειτουργιών της Σχολής όπως οι παρακάτω:

 • Την εξυπηρέτηση των προπτυχιακών & μεταπτυχιακών σπουδαστών σχετικά με τα μαθήματά τους. (εγγραφές, έκδοση πιστοποιητικών, καταχώρηση βαθμολογίας).
 • Την έκδοση ωρολόγιων προγραμμάτων και προγραμμάτων εξετάσεων.
 • Την γραμματειακή υποστήριξη του Κοσμήτορα και την εξυπηρέτηση του λοιπού προσωπικού σε διάφορα διοικητικά θέματα. 
 • Την τήρηση πρακτικών των συλλογικών οργάνων της Σχολής, όπως της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητιού Συμβουλίου.

Η γραμματεία της Σχολής βρίσκεται στο 2ο όροφο, του κτηρίου Z' (Νέα κτίρια ΣΕΜΦΕ), και δέχεται τους σπουδαστές καθημερινά στο διάστημα 11:00-13:00 (για εξυπηρέτηση κοινού εκτός ωραρίου μόνον μετά από τηλεφωνική επικοινωνία).

Για την διαδικτυακή επικοινωνία λειτουργούν οι παρακάτω θυρίδες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΔΙΕΦΕΡΟΜΕΝΩΝ):

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Για τα αιτήματα των ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών (ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ, ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ των ΔΠΜΣ της Σχολής)

Για θέματα ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ

Για γενικά διοικητικά/θεσμικά/οικονομικά θέματα. Θέματα Erasmus. Αιτήματα αποφοίτων.

Για διοικητικά/θεσμικά.

Προσκλήσεις Γενικών Συνελεύσεων Σχολής και Κοσμητείας. Ενημερώσεις μελών.

Θέματα ωρολογίου προγράμματος/προγραμμάτων εξετάσεων.

Κατάθεση υποψηφιοτήτων (από προκήρυξη), κοκ

Για εκλογικές διαδικασίες (προσλήψεις/εξελίξεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ)

ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για αποστολή και λήψη βαθμολογιών προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (μόνο για ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ)

 

Οδηγίες προς Προπτυχιακούς Φοιτητες

Διαβάστε περισσότερα...

Η Σχολή μας

Η Σχολή Ε.Μ.Φ.Ε. ιδρύθηκε το 1999 και από τότε εκπαιδεύει τους δικούς της φοιτητές, αλλά και τους φοιτητές των υπόλοιπων σχολών του ΕΜΠ, θεραπεύοντας ένα ευρύ φάσμα βασικών επιστημονικών πεδίων στα Μαθηματικά, τη Φυσική, τη Μηχανική και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Το διδακτικό-ερευνητικό της προσωπικό εκπονεί έρευνα αριστείας σε ένα εντυπωσιακό εύρος επιστημονικών πεδίων που ξεκινάει από τη φιλοσοφία, τα καθαρά μαθηματικά και τη θεμελιώδη φυσική μέχρι τις καθαρές εφαρμογές, όπως η στατιστική, τα οικονομικά μαθηματικά, τα λέιζερ και την αντοχή των υλικών.

Οι απόφοιτοι της Σχολής σημειώνουν εξαιρετική επιτυχία σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού και απασχολούνται σε ένα πλήθος επαγγελματικών δραστηριοτήτων υψηλής ποιότητας στην εγχώρια αγορά εργασίας. Στις σελίδες μας θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, τις δραστηριότητες του ερευνητικού και διδακτικού προσωπικού και τις ευκαιρίες που προσφέρει η ΣΕΜΦΕ στους φοιτητές και τους απόφοιτούς της. 

amf2

Πατήστε πάνω στην φωτογραφία ή στο συνημμένο αρχείο για περισσότερες λεπτομέρειες
Διαβάστε περισσότερα...
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS