ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ένταξη της Σχολής μας στο ΤΕΕ – Μήνυμα του Κοσμήτορα της Σχολής

Αγαπητοί Συνάδελφοι, μέλη της Σχολής ΕΜΦΕ και σπουδαστές,

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη σημερινή (23/2/19) συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, αποφασίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία η εγγραφή των αποφοίτων της Σχολής ΕΜΦΕ στο ΤΕΕ.
Το θέμα της ειδικότητας/ειδικοτήτων ένταξης των αποφοίτων της ΣΕΜΦΕ θα απασχολήσει τα αρμόδια όργανα του ΤΕΕ στο άμεσο μέλλον.

Η Σχολή ευχαριστεί τη Διοίκηση του ΕΜΠ για τη σταθερή στήριξη της Σχολής σε αυτό το αίτημα, καθώς και το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ για τη σχετική θετική εισήγηση. Ευχαριστεί, επίσης, τη Διοίκηση του Συλλόγου Διπλωματούχων για τον αγώνα τους και τη σθεναρή προσήλωση στο στόχο της εγγραφής των Διπλωματούχων στο ΤΕΕ, τους σπουδαστές και τα μέλη της Σχολής για την ομόθυμη στήριξη του αιτήματος, αλλά και όσους το υποστήριξαν με την παρουσία τους κατά τις σχετικές συνεδριάσεις του ΤΕΕ.

Η Διοίκηση της Σχολής καλεί όλους τους ανωτέρω συντελεστές σε επαγρύπνηση και συνεργασία για τα επόμενα βήματα σχετικά με την ειδικότητα ένταξης.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής ΕΜΦΕ

Σ. Κουρκουλής,
Καθηγητής ΕΜΠ