ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία ΣΕΜΦΕ

Επιλογή επαφής:
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
κτίριο Z' (Νέα κτίρια ΣΕΜΦΕ)
2ος όροφος
15780 Αθήνα, Ελλάδα
2107724276, 2107724061, 2107721982, 2107721687, 2107721703, 2107724190, 2107724191, 2107722023
2107721685
Άλλες πληροφορίες:

Υποδοχή κοινού Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 11:00-13:00