ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία ΣΕΜΦΕ

Επιλογή επαφής:
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
κτίριο Z' (Νέα κτίρια ΣΕΜΦΕ)
2ος όροφος
15780 Αθήνα, Ελλάδα
2107722023, 2107724276, 2107724061, 2107724189
2107721685
Άλλες πληροφορίες:

Υποδοχή κοινού 11:00-13:00 καθημερινά (για εξυπηρέτηση κοινού εκτός ωραρίου μόνον μετά από τηλεφωνική επικοινωνία).