ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ των ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ των ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕΜΦΕ

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων ΣΕΜΦΕ

Η ΕΙΦ ΣΕΜΦΕ θεσπίστηκε τον Δεκέμβριο 2023 από την ΓΣ της Σχολής της 14/12/2023, Θ.Η.Δ.: 2.2, και επικαιροποιήθηκε από την ΓΣ της 19/2/24, με την παρακάτω σύνθεση:
 
Μέλη ΔΕΠ
Ζεργιώτη Ιωάννα (Τ. Φυσικής  |  210 7723345  |  )
Θεολόγου Κωνσταντίνος (Τ. ΑΚΕΔ  |  210 7722255  |  )
Λαμπροπούλου Σοφία (Τ. Μαθηματικών  |  210 7721346  |  )
Τζαννίνη Ευγενία (Τ. ΑΚΕΔ  |  210 7721616  |  )
 
Εκπρόσωπος Φοιτητών
Αλεξανδρίδη Μιχαέλα ( )
 
Γραμματεία Σχολής
Β. Μπάρμπα (Αναπλ. Προϊσταμένη Γραμματείας)