Γραμματεία

 • Γραμματεία

  Η γραμματεία έχει σαν αρμοδιότητα την υποστήριξη σημαντικών λειτουργιών της Σχολής όπως οι παρακάτω:

  • Την εξυπηρέτηση των προπτυχιακών & μεταπτυχιακών σπουδαστών σχετικά με τα μαθήματά τους. (εγγραφές, έκδοση πιστοποιητικών, καταχώρηση βαθμολογίας).
  • Την έκδοση ωρολόγιων προγραμμάτων και προγραμμάτων εξετάσεων.
  • Την γραμματειακή υποστήριξη του Κοσμήτορα και την εξυπηρέτηση του λοιπού προσωπικού σε διάφορα διοικητικά θέματα. 
  • Την τήρηση πρακτικών των συλλογικών οργάνων της Σχολής, όπως της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητιού Συμβουλίου.

  Η γραμματεία της Σχολής βρίσκεται στο 2ο όροφο, του κτηρίου Z' (Νέα κτίρια ΣΕΜΦΕ), και δέχεται τους σπουδαστές καθημερινά στο διάστημα 11:00-13:00 (για εξυπηρέτηση κοινού εκτός ωραρίου μόνον μετά από τηλεφωνική επικοινωνία).

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Λούρα Βιβή
Διοικητικός
+30-210-772-2023

Γραφείο Προπτυχιακών Σπουδών

Καβαφάκη Χρυσούλα
Διοικητικός
+30-210-772-1703
Κωνσταντοπούλου Μαριάννα
Ι.Δ.Α.Χ.
+30-210-772-4188
Οικονομοπούλου Ζαχαρούλα
Ι.Δ.Α.Χ.
+30-210-772-1687
Ραπτάκη Έλενα
Ι.Δ.Α.Χ.
+30-210-772-4187

Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών

Κασσάπη Μαρία - Αλεξάνδρα
Ι.Δ.Α.Χ.
+30-210-772-4191
Μπάρμπα Βασιλική
Ι.Δ.Α.Χ.
+30-210-772-4189
Παπαδά Μαργαρίτα
Ι.Δ.Α.Χ.
+30-210-772-4190

Διοικητικά Θέματα
Υποστήριξη μελών ΔΕΠ, συλλογικών οργάνων, κ.λ.π.

Αγγελοπούλου Μαρία
Ι.Δ.Α.Χ.
+30-210-772-4276
Μαυρομάτη Έλσα
Ι.Δ.Α.Χ.
+30-210-772-1982
Τσαμασφύρου Μαριάννα
Ε.Τ.Ε.Π.
+30-210-772-4061