Γραμματεία

 • Γραμματεία

  Η γραμματεία έχει σαν αρμοδιότητα την υποστήριξη σημαντικών λειτουργιών της Σχολής όπως οι παρακάτω:

  • Την εξυπηρέτηση των προπτυχιακών & μεταπτυχιακών σπουδαστών σχετικά με τα μαθήματά τους. (εγγραφές, έκδοση πιστοποιητικών, καταχώρηση βαθμολογίας).
  • Την έκδοση ωρολόγιων προγραμμάτων και προγραμμάτων εξετάσεων.
  • Την γραμματειακή υποστήριξη του Κοσμήτορα και την εξυπηρέτηση του λοιπού προσωπικού σε διάφορα διοικητικά θέματα. 
  • Την τήρηση πρακτικών των συλλογικών οργάνων της Σχολής, όπως της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητιού Συμβουλίου.

  Η γραμματεία της Σχολής βρίσκεται στο 2ο όροφο, του κτηρίου Z' (Νέα κτίρια ΣΕΜΦΕ), και δέχεται τους σπουδαστές Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 11:00-13:00.

  Για την διαδικτυακή επικοινωνία λειτουργούν οι παρακάτω θυρίδες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΔΙΕΦΕΡΟΜΕΝΩΝ):

   

  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Για τα αιτήματα των ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

  Για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών (ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ, ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ των ΔΠΜΣ της Σχολής)

  Για θέματα ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

  ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ

  Για γενικά διοικητικά/θεσμικά/οικονομικά θέματα. Θέματα Erasmus. Αιτήματα αποφοίτων.

  Για διοικητικά/θεσμικά.

  Προσκλήσεις Γενικών Συνελεύσεων Σχολής και Κοσμητείας. Ενημερώσεις μελών.

  Θέματα ωρολογίου προγράμματος/προγραμμάτων εξετάσεων.

  Κατάθεση υποψηφιοτήτων (από προκήρυξη), κοκ

  Για εκλογικές διαδικασίες (προσλήψεις/εξελίξεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ)

  ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  Για αποστολή και λήψη βαθμολογιών προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (μόνο για ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ)

   

  Οδηγίες προς Προπτυχιακούς Φοιτητες

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Μπάρμπα Βασιλική
Ι.Δ.Α.Χ.
+30-210-772-2023

Γραφείο Προπτυχιακών Σπουδών

Καβαφάκη Χρυσούλα
Διοικητικός
+30-210-772-1703
Κασσάπη Μαρία - Αλεξάνδρα
Ι.Δ.Α.Χ.
+30-210-772-4191
Οικονομοπούλου Ζαχαρούλα
Ι.Δ.Α.Χ.
+30-210-772-1687

Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών

Κατζιλιέρη Αύρα
Διοικητικός
+30-210-772-4190

Διοικητικά Θέματα
Υποστήριξη μελών ΔΕΠ, συλλογικών οργάνων, κ.λ.π.

Αγγελοπούλου Μαρία
Ι.Δ.Α.Χ.
+30-210-772-4276
Τσαμασφύρου Μαριάννα
Ε.Τ.Ε.Π.
+30-210-772-4061
Αθανασάκης Ιωάννης
Διοικητικός
+30-210-772-1982
Σχοινά Κωνσταντίνα
Διοικητικός
+30-210-772-1984