Γραμματεία

 • Γραμματεία

  Η γραμματεία έχει σαν αρμοδιότητα την υποστήριξη σημαντικών λειτουργιών της Σχολής όπως οι παρακάτω:

  • Την εξυπηρέτηση των προπτυχιακών & μεταπτυχιακών σπουδαστών σχετικά με τα μαθήματά τους. (εγγραφές, έκδοση πιστοποιητικών, καταχώρηση βαθμολογίας).
  • Την έκδοση ωρολόγιων προγραμμάτων και προγραμμάτων εξετάσεων.
  • Την γραμματειακή υποστήριξη του Κοσμήτορα και την εξυπηρέτηση του λοιπού προσωπικού σε διάφορα διοικητικά θέματα. 
  • Την τήρηση πρακτικών των συλλογικών οργάνων της Σχολής, όπως της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητιού Συμβουλίου.

  Η γραμματεία της Σχολής βρίσκεται στο 2ο όροφο, του κτηρίου Z' (Νέα κτίρια ΣΕΜΦΕ), και δέχεται τους σπουδαστές Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 11:00-13:00.

  Για την διαδικτυακή επικοινωνία λειτουργούν οι παρακάτω θυρίδες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΔΙΕΦΕΡΟΜΕΝΩΝ):

   

  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Για τα αιτήματα των ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

  Για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών (ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ, ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ των ΔΠΜΣ της Σχολής)

  Για θέματα ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

  ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ

  Για γενικά διοικητικά/θεσμικά/οικονομικά θέματα. Θέματα Erasmus. Αιτήματα αποφοίτων.

  Για διοικητικά/θεσμικά.

  Προσκλήσεις Γενικών Συνελεύσεων Σχολής και Κοσμητείας. Ενημερώσεις μελών.

  Θέματα ωρολογίου προγράμματος/προγραμμάτων εξετάσεων.

  Κατάθεση υποψηφιοτήτων (από προκήρυξη), κοκ

  Για εκλογικές διαδικασίες (προσλήψεις/εξελίξεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ)

  ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  Για αποστολή και λήψη βαθμολογιών προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (μόνο για ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ)

   

  Οδηγίες προς Προπτυχιακούς Φοιτητες

SEC_MANAGER

Μπάρμπα Βασιλική
Ι.Δ.Α.Χ.
+30-210-772-2023

SEC_DEPT1

Καβαφάκη Χρυσούλα
Διοικητικός
+30-210-772-1703
Κασσάπη Μαρία - Αλεξάνδρα
Ι.Δ.Α.Χ.
+30-210-772-4191
Οικονομοπούλου Ζαχαρούλα
Ι.Δ.Α.Χ.
+30-210-772-1687

SEC_DEPT2

Κατζιλιέρη Αύρα
Ι.Δ.Α.Χ.
+30-210-772-4190

SEC_DEPT3
SEC_DEPT3-1

Αγγελοπούλου Μαρία
Ι.Δ.Α.Χ.
+30-210-772-4276
Τσαμασφύρου Μαριάννα
Ε.Τ.Ε.Π.
+30-210-772-4061
Αθανασάκης Ιωάννης
Διοικητικός
+30-210-772-1982
Σχοινά Κωνσταντίνα
Διοικητικός
+30-210-772-1984