Διοικητικοί

Καβαφάκη Χρυσούλα

Διοικητικός
  • Ιδιότητα:   Διοικητικός
  • Phone:   +30-210-772-1703
  • Fax:   +30-210-772-1685
  • Office:   κτ. Γεν.Εδ. Α (Ζ), Γραμματεία