Τομέας Μηχανικής

Ο Τομέας Μηχανικής χρησιμοποιεί θεωρητικές, υπολογιστικές και πειραματικές μεθόδους για τη μελέτη της μηχανικής συμπεριφοράς υλικών και συστημάτων.

Στοιχεία Τομέα

Προπτυχιακά - Διοικητικά - Γενικές Ανακοινώσεις
  • Τηλ Γραμματειας : +30-210-772-1295
  • E-mail Γραμματειας:
Μεταπτυχιακά - Οικονομικά
  • Τηλ Γραμματειας: +30-210-772-1301
  • E-mail Γραμματειας:

Διευθυντής Τομέα