Τομέας Ανθρωπιστικών Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου

Ο Τομέας Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου (ΑΚΕΔ) θεραπεύει γνωστικά αντικείμενα ανθρωπιστικών σπουδών (φιλοσοφία, φιλοσοφία / ιστορία / κοινωνιολογία επιστημών και τεχνολογίας, φιλοσοφία του περιβάλλοντος, φιλοσοφία της τέχνης, ιστορία του πολιτισμού), κοινωνικών επιστημών (πολιτική οικονομία, μικρο- και μακρο-οικονομική ανάλυση, οικονομική των επιχειρήσεων, κοινωνιολογία) καθώς και νομικών σπουδών (στοιχεία δικαίου, τεχνική νομοθεσία).

Στοιχεία Τομέα

  • Τηλ Γραμματειας: +30-210-772-1617, +30-210-772-1619
  • Φαξ Γραμματειας: +30-210-772-1618
  • E-mail Γραμματειας:

Διευθυντής Τομέα