Διοικητικά Όργανα

Κοσμήτορας

Διευθυντές Τομέων

Τομέας Όνομα Βαθμίδα Email Τηλέφωνο
Λαμπροπούλου Σοφία
Καθηγήτρια
+30-210-772-1346
Τσιπολίτης Γεώργιος
Καθηγητής
+30-210-772-2984
Τσόπελας Παναγιώτης
Αναπληρωτής Καθηγητής
+30-210-772-1150
Θεολόγου Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής
+30-210-772-2255