Διοικητικά Όργανα

Κοσμήτορας

Μέλη Κοσμητείας

Τομέας Όνομα Βαθμίδα Email Τηλέφωνο
Κουρκουλής Σταύρος
Καθηγητής
+30-210-772-1263, +30-210-772-4025
Ράπτης Ιωάννης
Καθηγητής
+30-210-772-3044
Συμβώνης Αντώνιος
Καθηγητής
+30-210-772-3199
Τσουκαλάς Δημήτριος
Καθηγητής
+30-210-772-2929, +30-210-772-4078
Τσόπελας Παναγιώτης
Καθηγητής
+30-210-772-1150
Θεολόγου Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής
+30-210-772-2255
Τσιπολίτης Γεώργιος
Καθηγητής
+30-210-772-2984
Λαμπροπούλου Σοφία
Καθηγήτρια
+30-210-772-1346
Γεωργιάδης Χαράλαμπος
Καθηγητής
+30-210-772-1365
Φουσκάκης Δημήτριος
Καθηγητής
+30-210-772-1702

Μέλη ΟΜΕΑ

Τομέας Όνομα Βαθμίδα Email Τηλέφωνο
Ράπτης Ιωάννης
Καθηγητής
+30-210-772-3044
Λαμπροπούλου Σοφία
Καθηγήτρια
+30-210-772-1346
Τσιπολίτης Γεώργιος
Καθηγητής
+30-210-772-2984
Τσόπελας Παναγιώτης
Καθηγητής
+30-210-772-1150
Θεολόγου Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής
+30-210-772-2255
Κυρίτσης Απόστολος
Αναπληρωτής Καθηγητής
+30-210-772-3053

Διευθυντές Τομέων

Τομέας Όνομα Βαθμίδα Email Τηλέφωνο
Συμβώνης Αντώνιος
Καθηγητής
+30-210-772-3199
Τσουκαλάς Δημήτριος
Καθηγητής
+30-210-772-2929, +30-210-772-4078
Τσόπελας Παναγιώτης
Καθηγητής
+30-210-772-1150
Θεολόγου Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής
+30-210-772-2255