Διοικητικά Όργανα

Κοσμήτορας

Διευθυντές Τομέων

Τομέας Όνομα Βαθμίδα Email Τηλέφωνο
Χρυσαφινός Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής
+30-210-772-4212
Μαλτέζος Σταύρος
Καθηγητής
+30-210-772-3026
Γιαννακόπουλος Αντώνιος
Καθηγητής
Μηλιός Ιωάννης
Καθηγητής
+30-210-772-1624