Διοικητικά Όργανα

Κοσμήτορας

Διευθυντές Τομέων

Τομέας Όνομα Βαθμίδα Email Τηλέφωνο
Γκιντίδης Δρόσος
Αναπληρωτής Καθηγητής
+30-210-772-4177
Παπαγιάννης Αλέξανδρος
Καθηγητής
+30-210-772-2992, +30-210-772-2987
Θεοτόκογλου Ευστάθιος
Καθηγητής
+30-210-772-1303
Μηλιός Ιωάννης
Καθηγητής
+30-210-772-1624