Μέλη ΔΕΠ

Λουλάκης Μιχαήλ

Καθηγητής
 • Βαθμίδα:   Καθηγητής
 • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1689
 • Γραφείο:   2.03

Γνωστικό Αντικείμενο

 • Στοχαστική Ανάλυση και Εφαρμογές

Σπουδές

 • 1990-1995: Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μη-χανικών ΕΜΠ
 • 1996-1998: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Μαθηματικά, Ινστι-τούτο Courant, Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης
 • 1998-2001: Διδακτορικό Δίπλωμα στα Μαθηματικά, Ινστιτούτο Courant, Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Στοχαστική Ανάλυση
 • Στοχαστικά συστήματα μεγάλης κλίμακας
 • Θεωρία Μεγάλων Αποκλίσεων
 • Στοχαστικός Έλεγχος

Ανάθεση Διδασκαλίας Μαθημάτων κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος

ΜΑΘΗΜΑ

Εξαμ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜ.

ΣΧΟΛΗ

ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΣ

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

5

ΥΚΜ

ΣΕΜΦΕ

2020-21

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

6

Ε-ΚΜ

ΣΕΜΦΕ

2020-21

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

3

 

ΣΗΜΜΥ

2020-21

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

6

 

ΣΗΜΜΥ

2020-21

Ώρες υποδοχής σπουδαστών

ΗΜΕΡΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΤΡΟΠΟΣ

Τρίτη

10:30-12:30

webex, κατόπιν συνεννόησης

Παρασκευή

13:00-15:00

webex, κατόπιν συνεννόησης