Μέλη ΔΕΠ

Γεωργακίλας Αλέξανδρος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Βιοφυσική - Βιοπολυμερή/Επίδραση ακτινοβολιών στον άνθρωπο - Μελέτη βλαβών DNA

Σπουδές

  • Διδακτορικό στη Ακτινο-βιοφυσική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  • Πτυχίο, Φυσικό Τμήμα, Φυσικομαθηματική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Ιοντίζουσες ακτινοβολίες και άνθρωπος.
  • Μελέτη βιοφυσικών και βιοχημικών μηχανισμών επαγωγής και επιδιόρθωσης σύνθετων βλαβών DNA σε κύτταρα θηλαστικών.
  • Βιοπληροφορική.
  • Βιοπολυμερή και νανοσωματιδία.
  • Ακτινοθεραπεία και βελτιστοποίηση βάσει βιολογικών δεικτών όπως οι βλάβες DNA.
  • Προσομοιώσεις Monte Carlo, μοριακής δυναμικής.