ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ένταξη των αποφοίτων της ΣΕΜΦΕ στο ΤΕΕ

 

Από τις 23/02/2019, με απόφαση της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), οι διπλωματούχοι της ΣΕΜΦΕ, απέκτησαν το δικαίωμα να εγγράφονται ως μέλη στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.


Στη συνέχεια, στη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ στις 5/10/2019, αποφασίστηκε, με μεγάλη πλειοψηφία, η προσωρινή ένταξη των Διπλωματούχων της ΣΕΜΦΕ στην κύρια ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, με ρητή  αναφορά της Αντιπροσωπείας, ότι σε 12 μήνες το αργότερο, ή με την συμπλήρωση της εγγραφής στο ΤΕΕ 100 τουλάχιστον Διπλωματούχων της ΣΕΜΦΕ (οποιοσδήποτε όρος ικανοποιηθεί πρώτος), θα ενεργοποιηθούν από το ΤΕΕ οι διαδικασίες για την ίδρυση νέας κύριας ειδικότητας που θα αφορά τους Διπλωματούχους της Σχολής ΕΜΦΕ.


Ήδη, οι απόφοιτοι της ΣΕΜΦΕ εγγράφονται στο ΤΕΕ με τον τίτλο του «Μηχανικού των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών».

Μετά την εξέλιξη αυτή, αναμένεται η εκκίνηση των διαδικασιών, με ευθύνη του ΤΕΕ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των «Μηχανικών Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών». Σε αυτή τη διαδικασία, η Σχολή είναι έτοιμη να συμβάλει, στο βαθμό που της αναλογεί, με τεκμηριωμένες προτάσεις για συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες, που υποστηρίζονται από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Σχολής.


Η εξέλιξη αυτή, επιστέγασμα υπερδεκαετούς προσπάθειας όλων των συνιστωσών της Ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΜΠ, σε συνδυασμό με:
• Το Προεδρικό Διάταγμα περί της «Επαγγελματικής κατοχύρωσης των διπλωματούχων της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» (ΠΔ 199 (ΦΕΚ Τεύχος πρώτο, Αρ. Φύλλου 226, 14 Σεπτεμβρίου 2007)
• Την τροποποίηση του Νόμου υπ’ αριθμ. 1566/1985, ΦΕΚ 167/Α, όπως υλοποιήθηκε με τα άρθρα 1 και 2 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/Α/1-8-08) για τη “Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις”, και την τροποποίηση της υπουργικής απόφασης για τον «Καθορισμό προσόντων για την επαγγελματική απασχόληση των Φυσικών Νοσοκομείων» (ΦΕΚ 280/τ.Β΄/26.5.1983), ώστε να συμπεριλαμβάνονται απόφοιτοι της ΣΕΜΦΕ, με την νέα ΥΑ (ΦΕΚ 532 B΄/23.3.2009) για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για άσκηση επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείων,

προσφέρει στους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ μια ευρεία δέσμη επιλογών ως προς τη θεσμικά κατοχυρωμένη επαγγελματική τους δραστηριοποίηση.