ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης του μαθήματος «Πυρηνική Τεχνολογία»

H εξέταση του μαθήματος «Πυρηνική Τεχνολογία» της Σχολής ΕΜΦΕ μετατίθεται για την Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18:00 στην αίθουσα 103 (ίδια ημέρα και αίθουσα, αλλάζει ΜΟΝΟ η ώρα εξέτασης, που γίνεται 18:00)

Η διδάσκουσα
Παναγιώτα Ρούνη