ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος «Βελτιστοποίηση»

 

Η (επί πτυχίω) εξέταση του μαθήματος «Βελτιστοποίηση» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 20/02/2019, ώρα 15:00, στην αίθουσα 101 (Νέα κτ. ΕΜΦΕ).


Κώστας Χρυσαφίνος,
(Αναπλ. Καθ. Σ.Ε.Μ.Φ.Ε).