ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος «Μαθηματική Προτυποποίηση»

 

Η επι πτυχίω εξέταση του μαθήματος «Μαθηματική Προτυποποίηση» του 8ου εξ. θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20/2/2020 και ώρες 12.00-15.00 στο αμφιθέατρο 2. 

Ο Διδάσκων