ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος «Μοντέλα Αξιοπιστίας και Επιβίωσης»

Η επι πτυχίω εξέταση του μαθήματος «Μοντέλα Αξιοπιστίας και Επιβίωσης» θα πραγματοποιηθει την Τετάρτη 26/6/2018 και ώρα 17:00, στο PCLAB δευτέρου ορόφου κτ. Ε