ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος «Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Διαδικτύου»

Η επι πτυχίω εξέταση του μαθήματος «Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Διαδικτύου» θα πραγματοποιηθει την Παρασκευή 21/06/2019 στις 12:00 στο Εργαστήριο Ευφυών Επικοινωνιών & Δικτύων Ευρείας Ζώνης (Παλιό Κτήριο Ηλεκτρολόγων, ισόγειο, γραφείο 0.1.2).