ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος «Σχεδιασμός και Ανάλυση Συστημάτων Ελέγχου»

Η επι πτυχίω εξέταση του μαθήματος «Σχεδιασμός και Ανάλυση Συστημάτων Ελέγχου» θα πραγματοποιηθει την Τριτη 11/6/2018 και ώρα 12:00, στην αίθουσα 105

Οι διδάσκοντες
Ι.Τσινιας, Ι.Καραφυλλης