ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ψήφισμα της Σχολής ΕΜΦΕ, ΓΣ 6/3/24

Η ΓΣ της Σχολής, κατά τη συνεδρίαση της 6/3/2024 ενέκρινε (με ψήφους, 8: υπέρ, 7: κατά, 3: λευκά) το συνημμένο ψήφισμα: