ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής του μαθήματος "Αρμονική Ανάλυση"

Οι διαλέξεις  του μαθήματος  Αρμονική Ανάλυση, 6ου εξαμήνου, θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα 12:45-14:30 (Αιθ. 101) και Πέμπτη 15:00-17:00 (Αιθ.001).

(Η αλλαγή θα εμφανίζεται στην Ορθή επανάληψη του ωρολογίου προγράμματος).