ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής του μαθήματος "Φυσική και Τεχνολογία των Laser"

Οι διαλέξεις  του μαθήματος  Φυσική και Τεχνολογία των Laser, 6ου εξαμήνου, θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη 10:45-12:30 (Αμφ.2) και Πέμπτη 10:45-12:30 (Αμφ.Φυσικής).

Τα Εργαστήρια του μαθήματος, κάθε Πέμπτη 15:00-17:00.

(Η αλλαγή θα εμφανίζεται στην Ορθή επανάληψη του ωρολογίου προγράμματος).