ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δεδομένου ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένονται καιρικά φαινόμενα πιθανώς ακραία, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν δυσχέρειες στις μετακινήσεις, καλούνται οι σπουδαστές και τα μέλη της Σχολής να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της Σχολής.