ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ  26ης/1ου/23

Η εξέταση του μαθήματος ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ αναβλήθηκε. Θα ανακοινωθεί εγκαίρως νέα ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος αυτού.

Η εξέταση των μαθημάτων ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ και ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ  πραγματοποιήθηκε, όμως κάποιοι σπουδαστές δεν μπόρεσαν να πάρουν μέρος στην εξέταση. Θα ανακοινωθεί εγκαίρως η διαδικασία εξέτασης των σπουδαστών αυτών.