ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προκήρυξη για "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες" -ΕΜΠ (για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023) NEA

Προκήρυξη για «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023-ΕΜΠ» (προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 18/09/2022 και ώρα 15:00).