ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ακύρωση της προκήρυξης για «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού -ΕΜΠ»

Ακύρωση της προκήρυξης για «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023-ΕΜΠ». Θα αναρτηθεί εκ νέου η προκήρυξη, με νέες ημερομηνίες υποβολής.