ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποστήριξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, ακαδημαϊκού έτους 2021-22 (παράταση υποβολής αιτήσεων)

Σας ενημερώνουμε ότι, η υποβολή αιτήσεων υποψηφιοτήτων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων για την «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΕΜΠ με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022», παρατείνεται μέχρι 29/4/2022, ώρα 12:00 (σχετ. σύνδεσμος: https://www.elke.ntua.gr/2022/04/11/prot-20196/).