ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποστήριξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Σας ενημερώνουμε ότι η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων για την «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΕΜΠ με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» έχει αναρτηθεί στο

σύνδεσμο: https://www.elke.ntua.gr/2022/04/11/prot-20196/