ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Βράβευση Δ. Φουσκάκη

Ο Καθηγητής του Τομέα Μαθηματικών της ΣΕΜΦΕ, Δημήτριος Φουσκάκης, έλαβε Αριστείον Διδασκαλίας, από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (MSc) στην Επιχειρηματική Αναλυτική, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για το Ακαδημαϊκό  Έτος 2018-2020 μερικής φοίτησης, σε αναγνώριση του Διδακτικού του Έργου.