ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση -"Ενημέρωση πρωτοετών φοιτητών Σχολής ΕΜΦΕ"

H ενημέρωση των πρωτοετών σπουδαστών μας θα γίνει την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 από 14:15-15:30 στο Αμφ.4, ως εξής: Χαιρετισμός, Παρουσίαση: Προγράμματος Σπουδών, Τομέων, Υπηρεσιών Γραμματείας και Βιβλιοθήκης.

Καλούνται όλα τα ενδιαφέρόμενα μέλη της Σχολής να παρευρεθούν.