ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση για τις αίθουσες εξέτασης του μαθήματος "Βελτιστοποίηση"

Η επαναληπτική εξέταση του μαθήματος «Βελτιστοποίηση» θα πραγματοποιηθεί στα Αμφιθέατρα 2, 3 των Γενικών Εδρών