ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση για τις αίθουσες εξέτασης του μαθήματος Οικονομική Ανάλυση-ΙΙ

Η επαναληπτική εξέταση του μαθήματος «Οικονομική Ανάλυση-ΙΙ» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα έναρξης 18:00 στα Αμφιθέατρα 2, 3 και 4 των Γενικών Εδρών.