ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης του μαθήματος «Εισαγωγή στην Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας»

H αναβληθεία επαναληπτική εξέταση του μαθήματος "Εισαγωγή στην Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας" θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα Microsoft Τeams στις 3-10-2020 ώρα 13:00. Θα ακολουθήσουν αναλυτικότερες οδηγίες στο Mycourses.

Η διδάσκουσα
Γ. Μαυρογόνατου