ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παράταση προθεσμίας αιτήσεων Μεταπτυχιακών

Σας γνωρίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας στα ΔΠΜΣ: «Εφαρμοσμένη Μηχανική», «Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές» και «Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις» της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020, παρατείνεται έως και τη Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2019.