ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εξέταση του μαθήματος «Θεωρία Ελαστικότητας»

Η εξέταση του μαθήματος «Θεωρία Ελαστικότητας» θα πραγματοποιηθεί στις Δευτέρα 9/9/2019 στην αίθουσα 201 του Κτ. Αντοχής των Υλικών και ώρα 18:00