Νέα

Συμμετοχή φοιτητών/τριών της ΣΕΜΦΕ στο 6ο Ετήσιο Συνέδριο Βιωσιμότητας του Economist

Στο πρόσφατο, 22ο, τεύχος του περιοδικού του ΕΜΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, προβάλλεται, με υπότιτλο στο εξώφυλλο και φωτογραφία το "6ο Ετήσιο Συνέδριο Βιωσιμότητας του Economist: Επαναπροσδιορίζοντας την αειφορία σε ένα μη βιώσιμο κόσμο", στο οποίο συμμετείχαν σπουδαστές/τριες της Σχολής ΕΜΦΕ, στο πλαίσιο του μαθήματος Περιβαλλοντική Πολιτική και Ηθική του 9ου εξαμήνου (βλ. σελ. 2-3, για αυτή τη δράση) 

Η συμμετοχή φοιτητών/τριών της Σχολής ΕΜΦΕ στο διεθνές αυτό συνέδριο ήταν πρωτοβουλία του Αναπληρωτή Καθηγητή Κώστα Θεολόγου, ώστε να πάρουν οι φοιτητές/τριες μια γεύση από το lobbying και τη δικτύωση στον επιχειρηματικό και πολιτικό κόσμο στο πλαίσιο του καυτού ζητήματος της αξιοβίωτης οικονομικής ανάπτυξης και της επαγγελματικής ηθικής του μηχανικού. Ο διδάσκων υπέδειξε τρόπον τινά  στην πράξη -με τις ομιλίες και τις επαφές-   θεωρητικά και πρακτικά εργαλεία του μαθήματος, που ενσαρκώνονται σε κομβικές έννοιες και πρόσωπα (stakeholders, δημοσιογράφους, NGOs, sponsors κ.ά.)

https://www.ntua.gr/images/promitheas/PROMITHEAS_T22.pdf

https://www.ntua.gr/el/news/promitheas