ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης του μαθήματος «Πυρηνική Τεχνολογία»

H εξέταση του μαθήματος «Πυρηνική Τεχνολογία» της Σχολής ΕΜΦΕ  μετατίθεται για την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 15:00-18:00 στο Αμφιθέατρο του κτηρίου Φυσικής.

Η διδάσκουσα
Παναγιώτα Ρούνη