ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση Αρχικά Επιλεγέντων Φοιτητών Πρακτικής Άσκησης ΣΕΜΦΕ 2018

Ανακοινώνεται η λίστα με τους επιλεγέντες φοιτητές της ΣΕΜΦΕ για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης το έτος 2018.

Επισημαίνεται ότι λόγω του μεγάλου αριθμού υποβληθεισών αιτήσεων για υλοποίηση πρακτικής άσκησης το έτος 2018, ο οποίος ξεπερνά τον αντίστοιχο αριθμό των θέσεων που έχουν προϋπολογισθεί για χρηματοδότηση, αλλά και με γνώμονα γενικότερα την αρτιότερη λειτουργία του θεσμού της πρακτικής άσκησης, η Κοσμητεία της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. κατά την από 29-3-2018 συνεδρίασή της, αποφάσισε το εξής: για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην πρακτική άσκηση της ΣΕΜΦΕ του έτους 2018, τα οφειλόμενα μαθήματα για τη λήψη του Διπλώματος να μην ξεπερνούν τον αριθμό 29.

Τα ονόματα των φοιτητών που έχουν επιλεγεί για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης με βάση τα σχετικά με την παραπάνω απόφαση στοιχεία του φοιτητολογίου μετά το πέρας του χειμερινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2017-18, εμφανίζονται στο αρχείο με όνομα: ΛΙΣΤΑ ΑΡΧΙΚΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΤΟΥΣ 2018.

Οι φοιτητές που θα δουν τα ονόματά τους στη συγκεκριμένη λίστα επιλεγέντων φοιτητών παρακαλούνται να αποστείλουν άμεσα στο email της Γραμματείας της ΣΕΜΦΕ () αρχείο με το βιογραφικό τους σημείωμα προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τους φορείς που το απαιτούν. Η συγκεκριμένη επισήμανση δεν αφορά όσους φοιτητές έχουν ήδη αποστείλει ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα.

Στο προσεχές διάστημα θα αναρτηθεί νεότερη λίστα με τους φορείς στους οποίους θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση οι επιλεγέντες φοιτητές της ΣΕΜΦΕ, αφού έχει προηγηθεί σχετική συνάντηση με τα επιβλέποντα μέλη ΔΕΠ της ΣΕΜΦΕ όπου αυτό απαιτείται (για το συγκεκριμένο θέμα θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση – ειδοποίηση).

Τέλος, σημειώνεται ότι για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, οι φοιτητές που έχουν κατεύθυνση φυσικού εφαρμογών ή έχουν δηλώσει αντίστοιχους φορείς, μπορούν να απευθύνονται στην κ. Άλκηστη Δημακοπούλου (τηλ. 210-7723030, e-mail: κτήριο Φυσικής, β’ όροφος, γρ. 310) και όσοι έχουν κατεύθυνση μαθηματικού εφαρμογών ή έχουν δηλώσει αντίστοιχους φορείς στην κ. Βάσω Μπάρμπα (τηλ. 210-7724189, e-mail: , νέο κτήριο ΣΕΜΦΕ, 2ος όρ.).

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ