ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) διδάσκοντα, με σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018