ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ενημέρωση για την κατάθεση αιτήσεων υποψηφιότητας για όλα τα ΔΠΜΣ

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να καταθέτετε αιτήσεις υποψηφιότητας για όλα τα ΔΠΜΣ της Σχολής μέχρι την Παρασκευή 9/9/2016.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΜΦΕ