ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σχετικά με τις συνεντεύξεις για Πρακτική Άσκηση

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές/φοιτήτριες της ΣΕΜΦΕ κατεύθυνσης Μαθηματικού Εφαρμογών, ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση το 2016 να ΜΗΝ απευθύνονται στους επιβλέοντες μέλη ΔΕΠ του τομέα Μαθηματικών της ΣΕΜΦΕ μέχρι να υπάρξει σχετική ανακοίνωση από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ