ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σχετικά με το μάθημα «Πειραματική Μηχανική των Υλικών – Μηχανική των Θραύσεων & Εργαστήριο»

Το μάθημα «Πειραματική Μηχανική των Υλικών – Μηχανική των Θραύσεων & Εργαστήριο» του 6ου εξαμήνου θα διδάσκεται κάθε Τετάρτη από 12.45-15.30.

Σταύρος Κ. Κουρκουλής