ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σχετικά με το μάθημα «Μηχανική ΙΙ (παραμορφώσιμο στερεό)»

Η διδασκαλία του μαθήματος του 2ου εξαμήνου «Μηχανική ΙΙ (παραμορφώσιμο στερεό)» θα ξεκινήσει την Παρασκευή 19/2, στην ώρα και αίθουσα σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.
 
Από τη Γραμματεία της ΣΕΜΦΕ