ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παράταση Περιόδου Δηλώσεων και Διανομής Συγγραμμάτων

Σας ενημερώνουμε ότι, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015- 2016 παρατείνεται η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών βιβλίων από τους φοιτητές για το τρέχον χειμερινό εξάμηνο μέχρι την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016. Επίσης, ως, νέα καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές ορίζεται η Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016

Από την Γραμματεία της Σ.Ε.Μ.Φ.Ε