ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δήλωση μαθήματος “Άλγεβρα και Εφαρμογές” κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι φοιτητές επιθυμούν να δηλώσουν το υποχρεωτικό μάθημα της Κατεύθυνσης Μαθηματικού Εφαρμογών στο 5ο εξάμηνο «Άλγεβρα και Εφαρμογές» να προσέλθουν για τη δήλωση στην γραμματεία έως την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Μ.Φ.Ε.