ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος «Στοχαστικές Ανελίξεις»

Σας ενημερώνουμε ότι, η εξέταση του μαθήματος «Στοχαστικές Ανελίξεις» (με κωδ. 9112, 6ου εξαμήνου), θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8/7 στις 8:30 στα Ν.Κτ ΣΕΜΦΕ, αίθουσες 101 και 102.

Από τη Γραμματεία ΣΕΜΦΕ