ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση Erasmus+

Η προθεσμία λήξης των αιτήσεων είναι η 30η Ιουνίου 2015

Η Σχολή ΣΕΜΦΕ έχει στην διάθεσή της 42 μήνες συνολικά για συμμετοχή σπουδαστών, προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών, στην Πρακτική Άσκηση Erasmus+ για το ακαδ. Έτος 2015–16. Η καταληκτική προθεσμία για κατάθεση αιτήσεων είναι η 30 Ιουνίου 2015 για όλο το έτος. Εάν δεν συμπληρωθεί επαρκής αριθμός αιτήσεων οι θέσεις θα δοθούν σε άλλες σχολές. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποτανθούν άμεσα στο γραφείο Erasmus του ΕΜΠ (κα Θωμά, κος Πιτσικάλης, κα Καπετανάκη), αλλά και σε μένα ή στον κο Ζουμπούλη για περαιτέρω πληροφορίες. Παρακαλώ κοινοποιήσατε την ανακοίνωση σε κάθε τυχόν ενδιαφερόμενο σπουδαστή.

Καθ. Σ. Λαμπροπούλου