ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση για τις διπλωματικές εργασίες περιόδου Φεβρουαρίου 2015

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Συνεδρίαση 29-1-2014) ορίζει το διάστημα για τις προφορικές εξετάσεις περιόδου Φεβρουαρίου 2015 ως εξής:

ΔΕ 16/2/2015 Έναρξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών

ΠΑ 6/3/2015 Λήξη προφορικών εξετάσεων και κατάθεση βαθμολογίας διπλωματικών εργασιών

Σύμφωνα δε με απόφαση της 2ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου (24/2/2006), ο κάθε φοιτητής μετά την εξέταση και έγκριση της διπλωματικής εργασίας από την αρμόδια επιτροπή υποχρεούται να καταθέσει στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος αντίγραφό της σε ηλεκτρονική μορφή (pdf αρχείο).

Συνεπώς, ο φοιτητής οφείλει να καταθέσει στη Γραμματεία της Σχολής:

  1. Τη σχετική βεβαίωση κατάθεσης της διπλωματικής στη Κεντρική Βιβλιοθήκη
  2. Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη ότι δεν έχει εκκρεμότητες
  3. Τη διπλωματική εργασία σε ηλεκτρονική μορφή (pdf αρχείο)

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Σ.Ε.Μ.Φ.Ε