ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρακτική άσκηση μέσω Erasmus, ακαδ. έτους 2015-16

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών  μέσω  του προγράμματος ERASMUS+ το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 (έναρξη κινητικότητας 01/06/2015 λήξη κινητικότητας 30/09/2016), ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η  30η  Απριλίου   2015.

Πληροφορίες (όπως πχ. Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες συνεργαζόμενα με το πρόγραμμα) και αιτήσεις στη Διεύθυνση Σπουδών, Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ε.Μ.Π. Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κτίριο Διοίκησης 1ος όροφος κ. Α. Καπετανάκη τηλ. 210-7721017, email: και στην ιστοσελίδα http://www.ntua.gr/eep.