ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Θωμαΐδειο Βραβείο 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛ ΗΣΗ

«ΘΩΜΑΪΔΕΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014»

Στα πλαίσια της από 29/08/2008 απόφασης της Συγκλήτου που αφορά στη βράβευση των 3 καλύτερων διπλωματικών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών εργασιών που εκπονήθηκαν στο Ε.Μ.Π. μέσα στο ημερολογιακό έτος 2014,

καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αίτηση μαζί με αντίγραφο της διπλωματικής ή μεταπτυχιακής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής (η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός του έτους 2014) μέχρι 29 Μαΐου  2015 στη Γραμματεία της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Διευκρινίζεται ότι από το σύνολο των διπλωματικών εργασιών που θα συγκεντρωθούν, θα προταθεί από τη Σχολή μία ως υποψήφια προς βράβευση από το Κληροδότημα Δ. Θωμαΐδη. Από το σύνολο των Σχολών του ΕΜΠ θα βραβευθούν οι 3 καλύτερες διπλωματικές εργασίες με τα ποσά των 1.110 €, 740 € και 370 €, αντίστοιχα.

Από το σύνολο των μεταπτυχιακών εργασιών που θα συγκεντρωθούν για κάθε Δ.Π.Μ.Σ., θα προταθεί μία μεταπτυχιακή εργασία για καθένα από αυτά (με επιλογή της από την αρμόδια ΕΔΕ) ως υποψήφια προς βράβευση. Από το σύνολο των Σχολών του ΕΜΠ θα βραβευθούν οι 3 καλύτερες μεταπτυχιακές εργασίες με τα ποσά των 1.110 €, 740 € και 370 €, αντίστοιχα.

Τέλος, από το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που θα συγκεντρωθούν, θα προταθεί από τη Σχολή μία ως υποψήφια προς βράβευση. Από το σύνολο των Σχολών του ΕΜΠ θα βραβευθούν οι 3 καλύτερες διδακτορικές διατριβές με τα ποσά των 2.220 €, 1.480 € και 740 €, αντίστοιχα.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ